Mvision

Ekologisk färg

När man köper färg är det precis lika viktigt som när man inhandlar andra vardagliga varor att tänka ekologiskt. Idag väljer därför många att köpa ekologisk färg när de ska påbörja ett måleriprojekt, det byggnadsmaterial vi väljer att använd när vi bygger och renoverar har stor påverkan på vår miljö. Ekologiskt färg är är helt utan farliga plaster och kemikalier som skadar så väl natur som djur och människor. Hos oss finns ett stort urval av ekologisk färg för så väl inom-som utomhusbruk. Den ekologiska färgen är tillverkad av linolja men är inget nytt på marknaden, färgen började tillverkas redan i början på 1900-talet. Under andra världskriget blev det dock en stor brist på linolja och man övergick då till oljefärg som innehåller ämnet alkyd. Ämnet är ett slags syntetiskt bindningsmedel och är skadligt både för människor och djur men även för miljön. Färgen finns idag i ett miljövänligare format som är vattenlösligt, dock ska man inte blanda ihop miljövänlig och ekologisk färg. För att färg ska få lov att kallas ekologisk får den inte innehålla några som helst lösningsmedel. Du kan läsa mer om linoljefärg under fliken ovan. Vi har även fönsterfärg som är ekologiskt.

Hållbarhet

Under rätt förutsättningar ger ekologisk färg precis lika bra resultat som vanlig färg, det beror självklart dock på hur man väljer att måla med den samt vilken färg man väljer att använda. Ekologisk färg håller väldigt hög kvalitet och har där med hög hållbarhet, både när det gäller långsiktigt och ur miljösynpunkt. Ska man påbörja ett måleriprojekt med ekologisk färg bör man alltid ha bra koll på den befintliga färgen, finns det till exempel ett lager av vanlig limfärg på väggen sedan tidigare bör man först tvätta bort den innan man målar med ekologisk färg. Resultatet kan annars bli sämre eftersom färgen påverkas av limfärgen. Det är alltid viktigt, precis som när man renoverar eller bygger, att tänka på miljön både före, under och efter projektet. Man bör vara noga med de material man väljer att arbeta med samt de eventuella avfall som blir efter projektets slut.

Många fördelar med ekologisk färg

Många drar sig från att måla om inomhus på grund av de ångor och den starka lukt som bildas när man målar. Då kan man med fördel välja att måla om med ekologisk färg eftersom den varken avger lukt eller ångor när man använder den. När man ska köpa ekologisk färg är det viktigt att man alltid är noga med den färg man väljer, miljövänlig färg är inte det samma som ekologisk färg. För att färg ska kallas ekologisk måste det vara tillverkad helt utan plast eller kemikalier, var noga och be alltid om information.

Hur vi arbetar

Vi startade redan 1989 och har lång erfarenhet av färgbranschen, hos oss finner du alltid helt ekologiska färger och vi har ett stort utbud att välja mellan. För oss går estetik, funktion och material hand i hand, vi anser att det är precis lika viktigt att vår produktion är miljövänlig som våra färger är ekologiska. 2008 köptes därför ett småskaligt vindkraftverk in för att förse oss med el när vindförhållanden är gynnsamma i Skånska Genarp där vi är verksamma, övrig el som tas in är alltid grön el. Vi ser även till att inte ha några utsläpp i varken luft, vatten eller mark. Vi är därför det miljövänliga och ekologiska valet när man ska köpa färg. Hos oss kan du alltid vara säker på att miljöpåverkan står i centrum, vi arbetar med färg för en bra framtid.

Välkomen till oss!